Návod k použití folie Ginegar (záruka 4roky)
Záruka se vztahuje na fólii Ginegar pouze u nás zakoupenou a v případě dodržování následujících pokynů:

1/ Skladujte fólii na stinném místě, na hladkém povrchu.
Nenechávejte folii při skladování volně vystavenou na slunci.

2/ Před instalací folie, natřete všechny kovové a dřevěné povrchy dotýkající se fólie latexovou, nebo akrylovou bílou barvou.
NIKDY NEPOUŽÍVAT K NÁTĚRU BARVY OBSAHUJÍCÍ OLEJOVOU SLOŽKU (luxol apod.)!!!
Povrch konstrukce musí být hladký, všechny nerovnosti zarovnejte !

3/ Vyhýbejte se kontaktu folie s nepolyethylénovými plasty (klouby, spojky a lepící pásky z PVC), nebo vinylu, které mohou zvýšit náchylnost k rozkladu fólie.

4/ Při natahování fólie si pořádně zkontrolujte venkovní stranu, která je lesklá a vnitřní, která je matná a je potištěna logem G s nápisem „INSIDE“.
Folii roztáhněte rovnoměrně po celé délce.
Až se folie oteplí, pak znovu dopněte a řádně upevněte.
Nenapínejte folii v horkém dni, neboť se potom může chladem smrštit a dojít k zeslabení fólie.
Udržujte 3% sklon oblouku pro dostatečný odtok vody z povrchu fólie.
Doporučujeme natahovat folii za slunečného počasí, a venkovních teplot nad 20oC.

5/ Vyhýbejte se přímému postřiku fólie jakoukoliv koncentrovanou chemickou látkou, která může fólii poškodit.
Fólii nepoškozují běžné insekticidní postřiky proti hmyzu v obvyklém ředění.

6/ Záruka se nevztahuje na jakékoli závady způsobené mechanickým poškozením a nedodržováním výše uvedených pokynů.