Naše firma vyrábí (svařuje) plachty na fóliovníky, které se skládají z několika dílů:

1/ hlavní plachta včetně tunýlků (rukávů) s vloženou pletenou šňůrou pro natažení plachty přes oblouk.

2/ materiál na potažení čel (obdélník, nebo čtverec)

3/ materiál na potažení dveří a okna.

4/ spojky folie pro přichycení plachet na čela, dveře a okno. 

Jako komplet můžete objednat ZDE.

 


1/ Postup při instalaci plachty na konstrukci fóliovníku

Fólii instalujeme na konstrukci, která by měla být čistá, bez koroze, ostrých hran atd. , předejte tím snížení její životnosti propálením od slunce, nebo mechanickým prodřením o konstrukci.

Před použitím nové fólie proto konstrukci očistěte, natřete, nejlépe bílou barvou a ostré hrany buď obruste, nebo omotejte ochrannou páskou, textilií apod.

Konstrukci umístěte na určené místo.

Nejprve potáhněte přední a zadní čelo fóliovníku.

Folii připevněte pomocí zelených plastových spojek. Obr. 1 a 2

Pokud to konstrukce fóliovníku dovolí je praktické potáhnout čela položená na zemi.

Při potahování na stojato začínejte s prací od vrcholu oblouku stejnoměrně na obě strany.

 

2/ Postup při potahování čel obr.1

Folii obstřihněte podél čela tak, aby po obvodu oblouku byla o cca 15 cm větší.

Potom vystřihněte zhruba po 30-40cm folii ve tvaru V, aby při přehnutí přes oblouk konstrukce nevznikaly tzv. faldy. Vystřihněte všechna vyšrafovaná místa dle plánku.

Otvory pro dveře vystřihněte ve tvaru Y, pro okno ve tvaru X.

 

Dle obrázku č.2 folii přehněte přes trubky konstrukce a připevněte plastovými spojkami.

Na dolní straně čela se folie v délce cca 30cm zakope do země a tím upevní.

Lze ji samozřejmě také připevnit spojkami

 

3/ Natažení hlavní plachty

Hlavní plachtu rozbalte na zemi vedle foliovníku a potom ji lehce přetáhněte na konstrukci tak, aby rukávy se šňůrou byly přetaženy stejnoměrně přes přední a zadní čelo. Po podélných stranách fóliovníku musí být plachta rozložena též přibližně stejně, bude se podélně zakopávat. Potom z venkovní strany konstrukce začněte podél plachtu na hloubku rýče zakopávat. Nejdříve jednu stranu, upěchujte a pak folii napněte přes oblouky a přejděte na druhou podélnou stranu. Tady už budete plachtu pěchováním a udusáváním zeminy dopínat. Obr. 3

 

Po zakopání po obou stranách postupně stahujte plachtu šňůrou přes oblouky.

Tunýlky pro šňůru musíte buď zkrátit nebo prostřihnout aby se konce nedostaly pod zem. Šňůru stahujeme vždy stejnoměrně po obou stranách, kolmo k zemi a pak podvlékneme pod vodorovnou trubku dovniř foliovníku, kde se zajistí kolíkem. Nikdy nestahujeme oba konce šňůry směrem k sobě. Vzniká tak riziko roztržení (proříznutí) folie.

Obr. 4.

 

4/ Potažení dveří a oken obr. 5

Vyšrafovanou folii vystřihneme, pak přehneme přes konstrukci a připevníme spojkami.

Pozor: Nikdy folii nenatahujte silou více, než je její rozměr-vždy se zničí, ale nepovolí !