Ochrana osobních údajů.

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Kolář, Brněnská 305/17, 500 09 Hradec Králové 9, IČ: 62723448, DIČ: CZ7109253063 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce

adresa: Brněnská 305/17

email: folie.hk@seznam.cz

telefon: 608734029

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Svěřené osobní údaje správce neposkytuje žádné třetí straně, vyjma společností podílejících se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, včetně přepravy zboží.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, a to včetně smlouvy o přepravě, podle čl. 6, odst. 1  písm. b) GDPR

     

  • 2. Účelem zpracování osobních údajů je