Solární folie – návod k použití
Folie slouží k zakrytí hladiny bazénu v letním období a má tyto výhody:
1) zabraňuje znečištění hladiny venkovním spadem
2) svojí tmavou barvou znemožňuje růstu řas, sinic a pod.
3) může zvýšit teplotu vody až o 5 oC
4) v době kdy se nekoupete zabraňuje chladnutí a odparu vody včetně bazénové chemie

Instalace:
Folie je dodána přeložená a sbalená, proto ji volně položte na hladinu bazénu, bublinkami do vody, hladkou stranou nahoru.
Po uplynutí 3-4 dnů se folie působením tepla vyrovná a potom ji můžete nůžkami dostřihnout přesně dle obrysu bazénu a neměla by přečnívat přes hrany.
Před koupáním folii volně přeložte na hladině a pak ji sejměte z bazénu.
Nikdy nepokládejte rozbalenou folii na trávník- došlo by k jeho spálení sluncem a popraskání bublinek na plachtě.
Folii ukládejte vždy do stínu, nebo ji zakryjte vhodnou, nejlépe světlou pokrývkou.
Mimo bazén se folie na přímém slunci ničí vysokou teplotou.

Pozor!
Je-li folie v bazénu, nekoupejte se a zabraňte vstupu dětí. Při pádu na folii by mohlo dojít k utonutí.

Skladování:
Mimo sezonu uložte lehce srolovanou, vysušenou, nepřeloženou folii do tmavého místa a teploty nad 10 oC.
Zvýšíte tím její životnost.