KRYCÍ PLACHTA - návod k použití
Folie slouží k zakrytí bazénu v především v zimním období a má tyto výhody :
1/ zabraňuje znečištění hladiny venkovním spadem
2/ znemožňuje mechanické poškození bazénu
3/ chrání vodu v bazénu proti dešťovým a sněhovým srážkám

Instalace :
Folie je dodávána složená, proto jí rozbalte mimo bazén.
Pak položte volně na vodní hladinu a vytvarujte podle stěn bazénu.
Bazén musí být předem ošetřen pro zazimování dle návodu výrobce.
Plachta je opatřena kroužky a provazem pro ukotvení okrajů plachty k zemi proti podfouknutí větrem.
Provaz připevněte k duralovým kolíkům, nebo stáhněte okolo vyčnívající nadzemní části bazénu eventuelně do specielních háčků upevněných ve hmoždinkách v ochozu bazénu.
Nikdy se nesnažte plachtu napnout vodorovně s okrajem bazénu, mohlo by dojít k jejímu poškození.

POZOR !
Je-li folie nainstalována na bazénu, nevstupujte na ni, mohlo by dojít k utonutí.

Demontáž :
Před demontáží odstraňte nejdříve zbytky nečistot a vody po zimním období buď specielním čerpadlem, nebo vhodnou nádobou z plastu.
Pak plachtu přeložte tak aby se zbytky nečistot nevylily do bazénu.
Potom plachtu vytáhněte opatrně z bazénu a mimo bazén omyjte běžnými čistícími prostředky.
Vždy přitom dbejte na ekologii.

Skladování :
Mimo sezonu uložte vysušenou a sbalenou folii do tmavého místa, kde teplota neklesá pod 15Ć.

Pro letní sezonu vám doporučujeme solární foli, kterou vám na míru zhotoví a dodá naše firma.