OCHRANNÉ SÍTĚ NA LEŠENÍ

Návod na použití:

Ochranné sítě na lešení se používají jako ochrana okolí lešení proti spadu materiálu a drobných předmětů,případně jako stínící sítě zabraňující rychlému vysýchání omítek.Lešení lze zakrýt sítí pouze pokud to dovoluje technická dokumentace. Při umístění sítě na konstrukci lešení je nutno, kromě vlastní hmotnosti sítě, uvažovat i zvýšené zatížení větrem,které se počítá podle ČSN 73 0035.

Ochranné sítě jsou vyrobeny ze 100% HDPE v několika barevných odstínech.K barvení jsou použity zdravotně nezávadné barevné pigmenty. Použitý materiál má téměř nulovou nasákavost, má vysokou chemickou odolnost, odolává většině kyselin a zásad i za zvýšené teploty.

Uchycení na lešení:

Doporučený způsob uchycení ke sloupkům lešení a sítí mezi sebou je použití plastových úchytek. Za tímto účelem může být síť po obvodu (podél delších stran) opatřena vypletenými nebo mosaznými oky.Oka jsou vypletena z vysokopevnostního hedvábí.

Tepelné vlastnosti:

Sítě jsou vyrobeny z termoplastu. Nesmí být vystaveny trvale teplotám vyšším než 70 °C, nárazově 90 °C.Bod tání je 130 °C, teplota vznícení je 440 °C.

Požárně technické charakteristiky:

Materiál použitý k výrobě sítí je zařazen do kategorie C-3, tj. materiál lehce hořlavý. Teplota 

vzplanutí: 330-350 °C, teplota vznícení 440 °C. Doporučené hasící prostředky: vodní mlha se smáčedly, těžká-střední-lehká pěna.

Technické parametry:

Sítě jsou vyrobeny pletařskou technikou, při poškození pásku dochází k párání a vzniku díry.

Pevnost a tažnost byla testována dle ČSN EN ISO 13934-1

Provedení 1:2:

gramáž 4Og/m2 ±5 %, stínění až 45 %, větrná propustnost 70 %

Pevnost v řetízku 191 N, v útku 77 N

Tažnost v řetízku 39 %, v útku 82 %

Provedení 1:1:

gramáž 60g/m2 ±5%, stínění až 55 %, větrná propustnost 70 %

Pevnost v řetízku 294 N, v útku 50 N

Tažnost v řetízku 47 %, v útku 91 %

Provedení 1:0:

gramáž 115g/m2 ±5%, stínění až 75%, větrná propustnost 40%

Pevnost v řetízku 519 N,v útku 210 N

Tažnost v řetízku 32 %, v útku 114 %

 

Životnost je závislá na intenzitě vystavení slunečnímu záření. Stabilizované úplety mají životnost cca 5 let, nestabilizované úplety 1-2 roky.Stabilizováno na 150 kLy.

Likvidace použitých úpletů:

Použitou síť je možné odevzdat k recyklaci, může se i skládkovat. Kód odpadu 15 01 02