Návod na použití navijáku

1. Uchopte naviják tak, aby vrtulka navíjecího vrátku směřovala k Vám.
2. Na levou stranu navijáku pevně přivažte jeden konec lanka pomocí předpřipraveného bočního otvoru.
3. Druhý konec lanka nejprve pečlivě zafixujte kolem předmětu, který kotvíte (např. provlečte oky po celém obvodu ochranné krycí plachty) nebo upevněte do zvoleného mechanismu pro vytvoření např. šňůry na věšení prádla.
4. Pečlivě zafixované, navlečené a lidskou silou dostatečně vypnuté lanko navlečte volným koncem do pravého otvoru navijáku a odměřte cca 100-120 cm přesah k dopínacímu navíjení (přesah by měl být min. cca 50 cm).
5. Odřízněte (odstřihněte) přebytečnou délku lanka po odměření potřebné délky pro dopínání (viz bod 4).
6. Vytáhněte a volný konec opět navlékněte do připraveného otvoru v navijáku a zároveň cca 15-20 mm do otvoru navíjecího vrátku.
7. Začněte otáčet vrtulkou navíjecího vrátku zleva doprava takto předpřipraveného navijáku a tím dopněte lanko do optimálního napnutí (nepoužívejte hrubé síly na konečné dotažení lanka).
8. Nyní je lanko dostatečně napnuto, aby dobře sloužilo svému účelu.

9. Uvolnění napnutí a případně snadné vyjmutí napínaného konce lanka z navijáku provedete zatlačením na levý konec brzdy navíjecího vrátku, které proveďte nejlépe kolíčkem či vhodným šroubovákem prostrčením do připraveného kulatému otvoru na levé straně brzdícího táhla (toho je možné dosáhnout i prstem, ale není to tak komfortní).
10. Uvolněním brzdícího táhla lanko snadno úplně vyjmete z navíjecího vrátku a tím i z celého navijáku.
11. Napnutí podle potřeby kdykoliv opakujte.
12. Unavený konec lanka po častém používání můžete ošetřit jeho postupným zkracováním vždy o několik centimetrů.
13. Do tohoto navijáku používejte pouze vhodné lanko, tj. ocelové lanko potažené kvalitním plastovým povlakem.
14. I když nejsou známy problémy, při montáži a demontáži dbejte vždy zvýšené pozornosti k ochraně svého zdraví. Nikdy nepracujte v opilosti nebo pod vlivem jakékoliv látky negativně ovlivňující pozornost.

Platí zákaz manipulace a obsluhy tohoto zařízení osobami mladšími 18let (za děti jsou zodpovědní rodiče).

Dodavatel ani výrobce nenese právní ani hmotnou odpovědnost za škody či újmy způsobené použitím tohoto zařízení.